Phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh doanh

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã chủ động bám sát tình hình thực tế để có những giải pháp phù hợp, kịp thời đối với các phương án mua và xử lý nợ cũ và mới. Qua đó, giúp các doanh nghiệp cơ cấu tài chính, hồi phục hoạt động và góp phần để công ty hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo ông Dương Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc DATC, đại dịch Covid-19 kéo dài năm vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai nhiệm vụ công tác và các phương án kinh doanh của DATC. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính và sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, sự quyết liệt, kịp thời của ban lãnh đạo và tinh thần nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, DATC đã hoàn thành mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh.

DATC trao tặng kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: DATC
DATC trao tặng kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: DATC

Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu của DATC là 1.525 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 218 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 159 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Bình quân 5 năm, DATC nộp NSNN hơn 200 tỷ đồng/năm. Trong năm, các đơn vị thuộc công ty đã nghiên cứu xây dựng rất nhiều phương án mua bán nợ, công ty đã thực hiện 11 phương án mua và xử lý nợ mới, trong đó nhiều phương án có giá trị khoản nợ lớn, doanh số mua nợ cao. Sự thay đổi linh hoạt này góp phần giúp DATC ký hợp đồng mua để xử lý khoảng 4.400 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp; tham gia xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 10 doanh nghiệp, hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản đạt 1.296 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch, đồng thời có một số phương án lớn đang thực hiện dở dang gối đầu cho năm sau.

Tuy nhiên, lãnh đạo DATC cũng cho biết, do tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp khách nợ và nhà đầu tư nên một số phương án lớn chưa hoàn thành trong năm, hoạt động của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, dẫn đến tiến độ thu nợ dự kiến của một số phương án bị thay đổi so với phương án ban đầu.

Trong bối cảnh hoạt động mua bán nợ ngày càng khó khăn ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh rà soát và tái cơ cấu các doanh nghiệp DATC đã mua nợ từ các năm trước. Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2021 công ty đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 10 doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả; xử lý giảm trừ trách nhiệm trả nợ cho 6 doanh nghiệp.

Khẳng định đóng góp của DATC trong phát triển kinh tế đất nước

Những kết quả nổi bật đạt được này đã thể hiện tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao vượt khó của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công ty. Cùng với việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách cho hoạt động của công ty, đây là những tiền đề, là nền tảng quan trọng để công ty triển khai tốt kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2022.

Việc có mặt trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam một lần nữa khẳng định sự đóng góp quan trọng của DATC vào phát triển kinh tế của đất nước thông qua hoạt động mua bán, xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thuế, cách tính của bảng xếp hạng là theo mức thuế TNDN đã nộp NSNN trong năm 2021. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách bao gồm doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Công cụ hiệu quả của Chính phủ trong xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

Với vai trò là công cụ của Chính phủ trong công tác xử lý nợ thông qua tái cơ cấu doanh nghiệp, năm 2021, DATC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); xử lý nợ các đơn vị thành viên Vinalines; tái cơ cấu Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và nhiều đơn vị khác. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, từng bước phục hồi hoạt động của các đơn vị gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ. Đối với xử lý nợ tại Vinalines và các doanh nghiệp thành viên, lũy kế từ năm 2015 đến nay, DATC đã mua để xử lý từ các tổ chức tín dụng trên 11 nghìn tỷ đồng nợ xấu; thông qua nghiệp vụ xử lý nợ, DATC đã góp phần làm tăng vốn nhà nước và thu nhập của các doanh nghiệp này hơn 6.052 tỷ đồng.

Trong kết quả bảng xếp hạng này, các doanh nghiệp trong nước chiếm vị trí áp đảo trong top đầu, nhiều doanh nghiệp nước ngoài lớn có sự tụt hạng. Theo các chuyên gia, kết quả này góp phần cho thấy các doanh nghiệp trong nước đã có sự tăng tốc, phát triển khá rõ ràng trong thời gian gần đây. Đây cũng sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế trong thời gian tới dù hiện nay vẫn có một số lĩnh vực doanh nghiệp nước ngoài chiếm ưu thế.

“Số thuế TNDN mà các công ty nộp hàng năm mới thể hiện được mức lãi thực sự trong hoạt động. Nhiều tập đoàn nghe rất lớn, liên tục mở rộng quy mô nhưng số thuế TNDN phải nộp thấp cho thấy hoạt động không hiệu quả hay là được giảm thuế quá nhiều. Trong khi đó, số thuế nộp càng cao cho thấy doanh nghiệp có hiệu quả, có tiềm lực để tiếp tục vươn lên mạnh hơn”- Luật sư Trần Xoa - Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang nhận xét.