Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền được đưa vào dự thảo là 300 triệu đồng. Đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo NHNN khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt, hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày có giá trị tương đương số tiền trên trở lên.

Đề xuất mức giao dịch đáng ngờ về phòng chống rửa tiền là 300 triệu đồng
Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, phòng chống rửa tiền luôn là nhiệm vụ khó khăn . Ảnh: T.L
Thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Giảm nguy cơ Việt Nam bị đưa vào danh sách Xám 6 giải pháp để phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo đó, mức giá trị giao dịch phải báo cáo quy định tại dự thảo được giữ nguyên theo Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg là 300.000.000 (ba trăm triệu đồng). NHNN cho biết, việc giữ nguyên mức giá trị này căn cứ vào quá trình triển khai Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg thời gian qua và tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Mặt khác, theo khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375.000.000 đồng (ba trăm bảy lăm triệu đồng)), cao hơn mức quy định tại dự thảo quyết định. Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng), thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF.

Quan điểm chỉ đạo tại dự thảo quyết định

Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống rửa tiền. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phòng, chống rửa tiền hiện nay.

Tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tham khảo pháp luật của một số quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các quy định về phòng, chống rửa tiền.