Năm 2021, EVN Finance đạt 411 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, tăng 44,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2020, EPS đạt 1.024 đồng.

Với kết quả đạt được, EVN Finance dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8,2% cho cổ đông.

Về vấn đề cổ tức, trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc dùng lợi nhuận còn lại năm 2021 trả cổ tức tỷ lệ 6,5% cho cổ đông bằng cổ phiếu. Cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8,2% được tính dựa trên vốn điều lệ của EVN Finance sau khi chia cổ tức tỷ lệ 6,5% từ nguồn lợi nhuận của năm 2020.

EVF đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 7.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Năm 2022, EVN Finance đặt mục tiêu đạt gần 453 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 10% so với năm 2021. EVN Finace cũng trình bày kế hoạch tăng vốn điều lệ năm lên trên 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, EVN Finance dự kiến sẽ phát hành 26,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8,2%. Phát hành hơn 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty. Tổng số cổ phiếu phát hành hơn 381 triệu. Sau phát hành, EVN Finance sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 7.000 tỷ đồng.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, EVN Finance dự kiến chào bán tối đa hơn 351 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1. Giá phát hành không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3/2022 sau khi kết thúc đợt tăng vốn trả cổ tức./.