Cụ thể, ông Lê Bá Thọ được bổ nhiệm đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn GELEX. Đồng thời để tập trung cho các nhiệm vụ cấp HĐQT, ông Lê Bá Thọ có đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc và được HĐQT chấp thuận. Nghị quyết bổ nhiệm và chấp thuận đơn từ nhiệm này, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

GELEX bổ nhiệm nhân sự cấp cao từ ngày 1/1/2024
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, với mục tiêu kiện toàn, bổ sung nhân sự cho Ban tổng giám đốc để tăng cường năng lực điều hành, HĐQT Tập đoàn GELEX đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1977), hiện là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX giữ chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn; bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1982) hiện là Tổng giám đốc Gelex Electric giữ chức Phó Tổng giám đốc tập đoàn, kể từ ngày 1/1/2024. Đây đều là những lãnh đạo có nhiều năm gắn bó với các đơn vị trong hệ thống GELEX.

Như vậy, sau khi thay đổi cơ cấu nhân sự, HĐQT tập đoàn có 5 thành viên là: ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Bá Thọ và ông Lương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Đậu Minh Lâm - thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; ông Nguyễn Văn Tuấn - thành viên HĐQT. Ban Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX có 3 thành viên là ông Nguyễn Văn Tuấn và 2 phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Long và ông Nguyễn Trọng Trung./.