Cũng theo VBMA, trong tháng 7, có 37 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố với tổng giá trị 23.187 tỷ đồng.

Không có trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tuần đầu tháng 8
BIDV là ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong tháng 7. Ảnh: T.L
Giải pháp phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu chính phủ: Lãi suất huy động có xu hướng tăng trong tháng 7

Ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất với 18.298 tỷ đồng (chiếm 79% tổng giá trị phát hành).

Trong đó, ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong tháng 7 là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với giá trị phát hành 5.494 tỷ đồng.

Theo sau là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với 3.030 tỷ đồng. Lãi suất phát hành trung bình nhóm ngân hàng tương đối thấp, ở mức 5,93%/năm.

Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai với 2.225 tỷ đồng (chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành).

Nổi bật nhất là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực khi phát hành 1.725 tỷ đồng trái phiếu xanh riêng lẻ có bảo lãnh 1 phần của GuarantCo và tuân theo theo chuẩn mực phát hành của ICMA. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,7%/năm.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.996 tỷ đồng, giảm 6% (chiếm khoảng 4,4% tổng giá trị phát hành) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 195.882 tỷ đồng, giảm 36% (chiếm khoảng 95.6% tổng giá trị phát hành).

Còn theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng đầu năm (tính đến ngày 20/7/2022), giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 262,25 nghìn tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 52,3% khối lượng phát hành có tài sản đảm bảo. Lãi suất phát hành bình quân là 8,12%/năm, tăng 0,22% so với bình quân năm 2021; kỳ hạn phát hành bình quân là 3,64 năm, tăng 0,13 năm so với 2021.

Về cơ cấu phát hành 7 tháng, các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng phát hành đạt lần lượt là 33,58 % và 9,41% tổng khối lượng phát hành; doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đạt 4,1%; doanh nghiệp sản xuất đạt 8,7%; các ngân hàng thương mại phát hành đạt 33,6%.

Một số doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị phát hành 700 tỷ đồng với kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi suất 9,5%/năm cho 2 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.

Công ty cổ phần Miền Đông đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12%/năm với giá trị phát hành không quá 70 tỷ đồng.