Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có công văn gửi đến một số doanh nghiệp niêm yết lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, HOSE lưu ý Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã Ck: UDC); Công ty cổ phần Năng lượng và bất động sản (mã Ck: MCG); Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An (mã Ck: HOT) về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu.

Một số cổ phiếu đối mặt nguy cơ huỷ niêm yết do thua lỗ nhiều năm liên tiếp
Ảnh minh họa

Theo quy định, cổ phiếu của một công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

HoSE lưu ý, kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 tiếp tục lỗ, các cổ phiếu trên có khả năng bị huỷ niêm yết bắt buộc. Hiện, các cổ phiếu này đều nằm trong diện kiểm soát.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của UDC cho thấy, lỗ sau thuế đã lên tới 39.503 tỷ đồng. UDC liên tục thua lỗ trong 3 năm gần đây. Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 72.235 tỷ đồng.

MCG cũng báo lỗ sau thuế hơn 84 tỷ đồng năm 2022. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, MCG báo lỗ. Năm 2020, doanh nghiệp bất động sản này lỗ hơn 9,3 tỷ đồng và năm 2021 là 36,7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của HOT cũng cho thấy lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm là âm hơn 19 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là hơn 64 tỷ đồng./.