Những thông tin trên là kết quả dự báo của Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số đầu tiên - quý 1/2014, do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện, với sự phối hợp của Tổng cục Thống kê (GSO), sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

ban tin

Lễ công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Ảnh: Diệu Thiện

Bản tin cũng đưa ra dự báo, khả năng tạo việc làm của nền kinh tế sẽ tốt hơn so với năm 2013, đặc biệt là ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; dịch vụ lưu trú, ăn uống. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị duy trì ở mức ổn định. Đồng thời, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tạo điều kiện thúc đấy chuyển dịch cơ cấu lao động, còn tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp tiếp tục giảm.

Bản tin cũng dự báo, đối với bảo hiểm thất nghiệp, với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm, dự kiến năm 2014 số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng nhanh, ước chiếm khoảng 85-90% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với bảo hiểm xã hội, để đạt được mục tiêu 30% số người tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2015, số người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2014 cần đạt khoảng 13-14 triệu người, chiếm 24-25% lực lượng lao động, do vậy cần tăng cường tỷ lệ tuân thủ của khu vực DN tư nhân và có giải pháp đẩy mạnh khu vực phi chinh thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đến hết năm 2013, cả nước có 11,1 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, 98,4% là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 20,6% thị trường lao động. Mức độ tuân thủ Luật Bảo hiểm xã hội của khu vực DN tư nhân, khu vực phi chính thức, tập thể, hợp tác xã còn hạn chế.

Phát biểu tại lễ công bố Bản tin, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, đây là bản tin đầu tiên của Việt Nam nhằm từng bước cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường lao động. Đối tượng hướng tới là các cơ quan hoạch định chính sách của Quốc hội, Chính phủ, các đối tác ba bên, tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu, cơ sở đào tạo cũng như cộng đồng về bức tranh của thị trường lao động và các bàn luận về chính sách cũng như các gợi ý điều chỉnh.

Bản tin cập nhật thông tin và phân tích sâu về xu hướng biến động về thị trường lao động Việt Nam; phân tích thay đổi về số lượng, cơ cấu, chất lượng cung, cầu và xu hướng thị trường lao động, chỉ ra các vấn đề nổi cộm, cảnh báo các tác động bất lợi tới thị trường lao động, từ đó đưa khuyến nghị trong hoạch định và triển khai thực hiện chính sách về lao động - việc làm và thị trường lao động./.

Bảo Thiên Bình