Theo kết quả kinh doanh quý I/2023, doanh thu thuần của Petrolimex tăng nhẹ 0,6% lên 67.432 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại giảm gần 0,6% chỉ còn 63.873 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận gộp của doanh nghiệp xăng dầu này đạt 3.559 tỷ đồng, tăng 28% (so sánh với cùng kỳ năm trước).

Petrolimex đạt lợi nhuận quý I tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước
Petrolimex đạt lợi nhuận quý I tăng gấp rưỡi cùng kỳ. Ảnh: T.L
'Gã khổng lồ' dầu mỏ Saudi Aramco đạt lợi nhuận kỷ lục Container Việt Nam giảm mạnh lợi nhuận quý I do tăng chi phí lãi vay

Trong quý I/2023, hầu hết các khoản chi phí cơ bản đều tăng (so với cùng kỳ). Trong đó, chi phí tài chính tăng hơn 27%, chi phí bán hàng tăng hơn 22%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,7%.

Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 826 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 667 tỷ đồng, tăng 50,9%.

Mặc dù lợi nhuận đạt tăng trưởng khá, nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex trong giai đoạn này ghi nhận con số âm khá lớn với -2.678 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 156 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm trong kỳ chủ yếu do công ty phải dành một nguồn lực tài chính khá lớn cho việc thanh toán sớm tiền hàng. Theo bảng cân đối kế toán, các khoản phải trả người bán ngắn hạn đã giảm từ 24.221 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống 19.221 tỷ đồng vào cuối quý I./.