Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Để đợt thi đua này cũng như các hoạt động kỷ niệm có hiệu quả, thiết thực, chuyển biến sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung tổ chức phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn; đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất nước, Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới; lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Thành quả trong phòng, chống đại dịch Covid-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, thực hiện “mục tiêu kép” từ năm 2020 đến nay; lan toả mạnh mẽ thương hiệu và hình ảnh một Quảng Ninh “vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”.

Quảng Ninh: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Quá trình phát động, tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh phải gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu, 1 công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh để tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phải gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần quan tâm chăm lo, phát huy hơn nữa nhân tố con người, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm nòng cốt, hạt nhân để lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và có kết quả, hiệu quả đo lường được theo phương châm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”, “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp thật sự hài lòng”; “làm đúng, làm nhanh và làm tốt”.

Quảng Ninh: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh
Các đại biểu dự lễ phát động.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian thi đua từ 19/8/2022 đến ngày 30/10/2023 với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, thiết thực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động; cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ anh hùng, đoàn kết, sáng tạo; phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới.

Đồng thời, coi trọng chất lượng và hiệu quả; tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động thi đua do tỉnh phát động, Anh hùng Lao động Nguyễn Trọng Thái (Công ty CP Than Hà Lầm) và Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Dũng (Bệnh viện Bãi Cháy) đại diện cho đội ngũ công nhân lao động ngành than và đội ngũ y, bác sỹ trong toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm, nỗ lực thi đua lao động sản xuất với hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết, đồng lòng vì sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.