SC5 sẽ vay 300 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, SC5 hiện ở mức giá 18.600 đồng/cổ phiếu (giảm 4,86%). Ảnh TL

Ngày 14/11, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin bất thường về việc thông qua nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) vay vốn tại PG Bank.

Nghị quyết HĐQT cho thấy, tổng số tiền mà SC5 cần vay của PG Bank - Chi nhánh Sài Gòn là 300 tỷ đồng. Khoản vay này đối với hạn mức tín dụng 50 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo, còn lại 250 tỷ đồng được thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ các công trình/ dự án vốn ngân sách nhà nước do PG Bank tài trợ cụ thể.

HĐQT SC5 uỷ quyền cho ông Nguyễn Đình Dũng - Tổng giám đốc công ty, đại diện để mở, đứng tên, quản lý và sử dụng tài khoản của công ty tại PG Bank – Chi nhánh Sài Gòn và đại diện cho SC5 ký kết và thực hiện các họp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, đề nghị và hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, các giấy tờ giao dịch có liên quan với Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Sài Gòn và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay.

Về tình hình kinh doanh SC5, quý III/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 22 tỷ đồng, tăng 2,3 lần; lãi trước thuế 9,2 tỷ đồng, tăng 7,6 lần; lãi sau thuế 5,8 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của SC5 đạt 1.370 tỷ đồng, giảm 5%; lợi nhuận gộp đạt 67 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Với việc doanh thu tài chính đạt 13 tỷ đồng (tăng 2,3 lần), SC5 đã khép lại 9 tháng kinh doanh với lãi trước thuế 30 tỷ đồng, tăng 42% và lãi sau thuế 23 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SC5 đạt 2.556 tỷ đồng, 6% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn (1.022 tỷ đồng, tăng 14%, tương đương 40%); hàng tồn kho (1.062 tỷ đồng, tăng 32%, tương đương 41,5%). Trong khi đó, tiền và tương đương tiền có sự sụt giảm khá mạnh (giảm 50%), còn 252 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2023, nợ phải trả của SC5 là 2.214 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm; trong đó, nợ vay đạt 597 tỷ đồng, giảm 0,6%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 342 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của SC5 là 6,47 lần, tăng nhẹ so với đầu năm là 6,15 lần.