Tiếp tục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Phương án chuyển đổi các dòng thuế trong Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi Đề xuất sửa biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi cho phù hợp thực tiễn

Đưa thuế plastic làm từ các protein được làm cứng về 5%

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, mặt hàng plastic làm từ các protein đã được làm cứng thuộc nhóm 39.16 được tách thành 02 mã 8 số. Thuế nhập khẩu của 2 loại tương ứng: MFN 5% và 10%, cam kết WTO 6,5% và 10%.

Danh mục Hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (AHTN) 2022 đã gộp 2 mặt hàng nêu trên thành 1 mã HS là 3916.90.40 với mô tả là Plastic làm từ các protein đã được làm cứng.

Thống nhất mức thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng
Đề xuất thống nhất mức thuế 3% đối với mặt hàng điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae. Ảnh: TL.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu chịu thuế MFN của mặt hàng sợi monofilament là 124 nghìn USD, của mặt hàng Plastic làm từ các protein đã làm cứng, dạng thanh, que và các dạng hình là 248 nghìn USD. Hiện nay, thuế suất FTA theo các Hiệp định hầu hết đã được cắt giảm về 0%.

Tại dự thảo nghị định này, Bộ Tài chính đề xuất: Theo Danh mục AHTN 2022, mặt hàng Plastic làm từ các protein đã được làm cứng được gộp từ các mã hàng có cam kết WTO khác nhau (10% và 6,5%) và kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nêu trên không đáng, đồng thời, các FTA đều đã về 0%.

Theo đó, để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo cam kết WTO của Việt Nam, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng mức thuế suất 5% đối với mã HS 3916.90.40.

Áp thuế 3% mặt hàng điệp và các loài động vật thân mềm

Theo Danh mục AHTN 2017, mặt hàng điệp được chia thành các loại: sống (0307.21.10); tươi hoặc ướp lạnh (0307.21.20), đông lạnh (0307.22.00) và loại khác; các loại sống, tươi hoặc ướp lạnh có thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 0%, loại đông lạnh có thuế suất MFN 3%.

Các loại động vật thân mềm khác, dùng làm thức ăn cho người được chia thành các loại sống (0307.91.10) - thuế suất MFN 3%; tươi hoặc ướp lạnh (0307.91.20) - thuế suất MFN 0%, đông lạnh (0307.92.00) - thuế suất MFN 0% và loại khác.

Cam kết WTO các mặt hàng này là 15%, 20% tùy loại; các thuế suất FTA đều đã cơ bản về 0%.

Đến nay, Danh mục AHTN 2022 đã gộp các loại điệp sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh với 1 phần của các loại động vật thân mềm khác, dùng làm thức ăn cho người sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh nêu trên với mô tả hàng hóa như sau: Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae dạng sống, tươi, ướp lạnh hoặc dạng đông lạnh.

Theo Bộ Tài chính, kim ngạch nhập khẩu chịu thuế MFN năm 2021 của mặt hàng điệp sống, tươi ướp lạnh, đông lạnh là 448 nghìn USD; mặt hàng các loại động vật thân mềm khác sống, tươi ướp lạnh, đông lạnh, thích hợp thức ăn cho người là 381 nghìn USD.

Do mặt hàng điệp nêu trên được gộp từ các mã hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN chênh lệch không đáng kể (3% và 0%), cam kết WTO của các mặt hàng này là 15% và 20%.

Đồng thời, để đơn giản Biểu thuế, hạn chế tối đa việc xói mòn các mức thuế suất, tránh gian lận và tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan trong quá trình phân loại, áp mã, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng thống nhất mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN 3% đối với mặt hàng điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae thuộc phân nhóm 0307.21 và 0307.22.

Thực hiện theo phương án trên sẽ góp phần đơn giản hóa biểu thuế do các mức thuế suất được áp dụng thống nhất giữa chủng loại điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae. Theo phương án đề xuất cũng không ảnh hưởng nhiều tiêu dùng trong nước và số thu ngân sách nhà nước do kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng điệp và các loại động vật thân mềm khác có mức thuế suất 0% không nhiều (năm 2021 chỉ khoảng 121 nghìn USD).

Được biết, tại dự thảo nghị định, ngoài việc sửa đổi các quy định liên quan đến kỹ thuật, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của một số mặt hàng để khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và xử lý kiến nghị của các bộ, ngành, hiệp hội, tổ chức quốc tế cho phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Bởi vì trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số tổ chức cá nhân vướng mắc về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN như mặt hàng ống đồng, phân bón, xăng dầu, ethanol, lốp ô tô, kính ô tô, hạt nhựa, đều được Bộ Tài chính rà soát và xây dựng phương án./.