Quốc hội sẽ giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 Mua sắm cho phòng, chống dịch Covid: Làm rõ có hay không việc cài cắm, trục lợi khi ban hành chính sách Đôn đốc xử lý dứt điểm các kiến nghị về quyết toán ngân sách của Kiểm toán Nhà nước

Chiều 1/7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2020; Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”.

Đã phân bổ, sử dụng 351.177 tỷ đồng cho phòng chống, dịch

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dung cho biết, năm 2021, KTNN đã tổ chức thực hiện kiểm toán với 234 Báo cáo kiểm toán, trong đó thực hiện kiểm toán tại 18 bộ, cơ quan trung ương; 45 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; 4 chủ đề kiểm toán hoạt động; 21 chuyên đề; 43 dự án đầu tư; Ngân hàng Nhà nước và 22 doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng; 22 đầu mối lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cơ quan đảng và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả kiểm toán cho thấy dự toán thu - chi NSNN năm 2020 đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi NSNN trong năm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chỉ số nợ công đến cuối năm 2020 nằm trong giới hạn được cho phép của Quốc hội, không quá 65% GDP, công tác quản lý nợ công từng bước đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán cũng còn bộc lộ tồn tại, hạn chế. Theo đó, KTNN đã kiến nghị chấn chỉnh kịp thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Đối với cuộc kiểm toán “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”, bà Hà Thị Mỹ Dung cho biết, đây là cuộc kiểm toán chưa có tiền lệ, được KTNN tập trung nguồn lực để kiểm toán ngay từ đầu năm triển khai trên phạm vi toàn ngành với quy mô lớn.

Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước họp báo công bố các báo cáo kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán, tổng nguồn lực đã huy động đến 31/12/2021 là 376.217 tỷ đồng, ngoài ra NSNN còn hỗ trợ các địa phương 142.017,3 tấn gạo; tổng số phân bổ, sử dụng giai đoạn 2020-2021 là 351.177 tỷ đồng. Cơ bản nguồn lực toàn xã hội, chủ đạo là nguồn lực Nhà nước, đã được phân bổ, các đơn vị quản lý, sử dụng kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch.

Các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, cơ bản phù hợp thực tiễn trong từng giai đoạn, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh…

Cụ thể như chính sách thuế đã gia hạn, giảm thu từ các gói hỗ trợ chính sách thuế năm 2020 là 111.080 tỷ đồng, năm 2021 là 72.116 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ từ lĩnh vực hải quan không thu là 201 tỷ đồng; miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phục vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp 63,3 tỷ đồng…

Đến cuối năm 2021, tổng giá trị nợ lũy kế đã miễn, giảm lãi giữ nguyên nhóm nợ là 91.400 tỷ đồng, trong đó tiền lãi đã miễn, giảm giữ nguyên nhóm nợ là 1.108 tỷ đồng/469.159 khách hàng, tương đương miễn giảm lãi bình quân 2.361.673 đồng/khách hàng; giảm lãi suất cho vay 57.724 tỷ đồng, trong đó giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 36.811 tỷ đồng.

Năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 14.023 tỷ đồng; năm 2021 thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP đã hỗ trợ người dân 13.964,6 tỷ đồng. Hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền cho 12.868.602 lao động với tổng số 30.834,6 tỷ đồng, thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 346.664 đơn vị, tương ứng 11.393.272 lao động với số tiền giảm 2.149,9 tỷ đồng…

Quản lý các nguồn huy động chưa đầy đủ, chặt chẽ

Bên cạnh kết quả quan trọng đã đạt được, ngoài những sai phạm, tiêu cực đã và đang được các cơ quan chức năng tập trung, quyết liệt xử lý theo quy định của pháp luật, qua kiểm toán Chuyên đề này, cơ quan kiểm toán cho biết có cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy định trong việc huy động các nguồn kinh phí, việc tổng hợp số liệu huy động chưa đầy đủ, số báo cáo giữa các đơn vị tại một số nơi chưa đồng nhất.

Một số đơn vị lập dự toán chưa đầy đủ cơ sở, căn cứ; phân bổ, giao dự toán chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa đúng nhu cầu hoặc giao kinh phí phòng chống dịch khi chưa sử dụng hết nguồn kinh phí kết dư dự phòng; có đơn vị phải thu hồi, hủy dự toán, kinh phí chi chuyển nguồn lớn.

Nguồn lực huy động bằng tiền, bằng hàng hóa được thực hiện trong thời gian ngắn, chưa có hướng dẫn, tiêu thức, phương án phân bổ phù hợp; chưa được theo dõi một cách chặt chẽ, chưa bảo đảm đầy đủ chứng từ tiếp nhận, phân bổ, tài liệu ghi nhận giá trị.

Việc quản lý các nguồn huy động chưa đầy đủ, chặt chẽ, sử dụng kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch chưa kịp thời. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chưa phân phối, sử dụng kịp thời các khoản hỗ trợ dẫn đến tồn quỹ cuối năm lớn (chiếm 35% kinh phí huy động).

Tại Liên đoàn lao động địa phương, chưa ghi chép và tổng hợp, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu đối với nguồn ủng hộ, tài trợ; triển khai chậm văn bản; chưa xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Về thu dịch vụ xét nghiệm, một số địa phương chưa ban hành đơn giá xét nghiệm, mức giá đặt hàng từ NSNN đối với giá dịch vụ xét nghiệm làm cơ sở quyết toán; chưa kịp thời xây dựng cơ cấu giá cho các dịch vụ xét nghiệm mà áp dụng mức thu theo đơn giá tối đa của Bộ Y tế hoặc HĐND tỉnh hướng dẫn; đưa vào cơ cấu giá một số nội dung không có trong quy định hoặc cao hơn định mức của Bộ Y tế ban hành; xây dựng mức giá test nhanh mẫu gộp 2, gộp 3, khi chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế, chưa trình HĐND và UBND tỉnh phê duyệt...