Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền mang lại nhiều lợi ích

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, cho cả người bán hàng cung cấp dịch vụ và người mua hàng hóa.

Chia sẻ về lợi ích của hình thức hóa đơn này, đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, người bán có thể xuất HĐĐT ngay cho khách hàng bất cứ khi nào giao dịch phát sinh; không cần phải ký số trên hóa đơn và chủ động trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế (NNT) nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo định dạng chuẩn của cơ quan thuế, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Cuối ngày doanh nghiệp chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Yên Bái: Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền còn giúp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh quản lý được lượng hàng tồn kho chính xác và khoa học, giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa, dễ dàng kiểm soát được doanh thu và hàng hóa của đơn vị mình bất cứ thời gian nào. Người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán và được hạch toán vào chi phí hợp lệ.

Ngoài ra, việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hóa đơn để bảo hành sản phẩm, xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch cũng như được tham dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế đối với các hóa đơn có mã của cơ quan thuế trong trường hợp người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Đặc biệt, hình thức hóa đơn này cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số của ngành Thuế, khi thông tin về hóa đơn, doanh thu của NNT được cập nhật liên tục vào hệ thống HĐĐT sẽ giúp cơ quan thuế quản lý một cách sát sao hơn lượng hóa đơn, doanh thu và hoạt động của đơn vị.

Cục Thuế Yên Bái đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai; xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành hướng dẫn các phòng, các chi cục thuế thực hiện rà soát, báo cáo số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Đồng thời, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giúp đơn giản hóa thủ tục kê khai, nộp thuế, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác kê khai, quản lý NNT, từ đó hạn chế tối đa thất thu thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và NNT.

Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về triển khai HĐĐT trên địa bàn, cục thuế đã quyết liệt chỉ đạo toàn đơn vị triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Cục Thuế Yên Bái cũng đã phối hợp với các tổ chức giải pháp phần mềm như: Viettel, VNPT…, triển khai tập huấn và cài đặt cho NNT thuộc đối tượng áp dụng khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo thống kê của Cục Thuế Yên Bái, sau thời gian triển khai, áp dụng, tính đến hết 31/12/2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 173 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng, đạt tỷ lệ 87,3% trên số đối tượng đưa vào triển khai theo kế hoạch của cục thuế với số HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã sử dụng là 9.555 hóa đơn.

Một số chi cục thuế đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 số cơ sở kinh doanh đã triển khai/số cơ sở kinh doanh đăng ký triển khai như: Chi cục Thuế huyện Lục Yên đạt tỷ lệ 108%, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đạt 100%.

Rà soát, vận động cơ sở kinh doanh áp dụng

Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, trong năm 2024, cục thuế xác định việc triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cục thuế tiếp tục chỉ đạo các phòng, chi cục thuế trên cơ sở kết quả triển khai thời gian qua; đánh giá các khó khăn, vướng mắc những công việc còn chưa đạt được để có giải pháp tập trung triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Cụ thể, Cục Thuế Yên Bái chỉ đạo các chi cục thuế chủ động tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành công văn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Yên Bái: Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Cục Thuế Yên Bái giao các đơn vị trực thuộc đánh giá các khó khăn, vướng mắc những công việc còn chưa đạt được để có giải pháp tập trung triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024. Ảnh: TL

Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ đến người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thúc đẩy, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện xuất và lấy HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Cục Thuế Yên Bái giao các đơn vị, căn cứ dữ liệu Tổng cục Thuế kết xuất, thực hiện rà soát, xác định và lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Tổng cục Thuế giao năm 2024, toàn ngành đảm bảo phấn đấu hết quý II đạt triển khai đạt 30% cơ sở kinh doanh áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, hết quý III đạt 50% để tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024.

Theo đó, Cục Thuế Yên Bái giao Phòng Thanh tra - Kiểm tra, các chi cục thuế phối hợp với các đơn vị, tổ chức cung cấp giải pháp phần mềm HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái…) vận động các cơ sở kinh doanh theo danh sách triển khai, thực hiện đăng ký và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Đồng thời trao đổi, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm HĐĐT hỗ trợ NNT tháo gỡ các khó khăn về mặt giải pháp ứng dụng, sử dụng phần mềm HĐĐT để xuất được hóa đơn bán hàng trong quá trình mua bán.