Liên quan đến vấn đề lương hưu, nghỉ hưu, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm như quy định hiện hành xuống còn 15 năm.

Có nên thiết kế chế độ nghỉ hưu theo hướng đa tầng?
Người lao động đề xuất tuổi nghỉ hưu phải phân loại các ngành nghề khác nhau, không cào bằng. Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, quy định giảm số năm đóng để được hưởng lương hưu nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn (45 - 47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc những người tham gia không liên tục dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng lương hưu.

Góp ý hoàn thiện chính sách, có ý kiến cho rằng, nên thiết kế chế độ nghỉ hưu theo hướng đa tầng. Cụ thể, những đối tượng lao động có hợp đồng lao động trong và ngoài nhà nước có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục 20 năm trở lên, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu để hưởng lương hưu thì nên giải quyết chế độ nghỉ hưu. Còn đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gián tiếp thì có thể áp dụng chế độ nghỉ hưu như hiện nay.

Hoặc cứ đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội là đủ số năm đóng, còn tuổi nghỉ hưu phải phân loại các ngành nghề khác nhau, không cào bằng như mức trung bình hiện nay. Đóng càng nhiều, càng cao thì lương hưu càng cao và ngược lại.

Bên cạnh đó, cũng có người lao động chia sẻ, nên giảm tuổi được hưởng lương hưu xuống với nữ là 55 tuổi, nam là 60 tuổi như trước đây. Đồng thời, nên tách tuổi hưởng chế độ với tuổi hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu chỉ để bắt buộc người sử dụng lao động và người lao động trong độ tuổi đó phải đóng bảo hiểm xã hội. Còn việc nhận lương hưu thì nên tính vào số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động nào muốn nhận 45% thì đóng đủ 20 năm, người nào muốn nhận cao hơn thì đóng lên 30 năm, 35 năm.

Nếu mức % hưởng kia chưa hợp lý, thì các cơ quan soạn thảo chính sách nên thiết kế lại mức đóng - hưởng. Đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít theo tỷ lệ % lương hưu và số năm lĩnh lương hưu. Thời gian lĩnh lương hưu cao nhất chỉ tới 80 tuổi, sống tiếp sau 80 tuổi thì chuyển qua chính sách người cao tuổi.

Góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, có người lao động đề xuất, người có năm đóng bảo hiểm xã hội càng nhiều thì khi về hưu hưởng lương hưu càng cao (tối đa là 90 - 95%). Điều đó sẽ khuyến khích người lao động không phải rút bảo hiểm xã hội một lần.