Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu CTC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Theo đó, HNX cho biết, cổ phiếu CTC bị đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vàọ diện hạn chế giao dịch.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2023 theo quy định điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết.

Cổ phiếu CTC bị đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Đồng thời, cổ phiếu CTC bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm; tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáọ tài chính năm 2022 theo quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, tiền thân là Công ty phát hành phim và chiếu bóng Gia Lai được thành lập vào năm 1978. Các lĩnh vực hoạt động của Hoàng Kim Tây Nguyên bao gồm: Du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, thương mại, nhà sách... Công ty niêm yết trên sàn HNX vào 2008./.