Bà Dương Thị Thu Hằng – Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai chia sẻ, xác định dịch bệnh sẽ gây khó khăn đến công tác thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Lào Cai đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan trong công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai quyết liệt các chính sách gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế, hỗ trợ cho hộ kinh doanh theo quy định nhằm giúp doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế Lào Cai thu ngân sách “cán đích” dự toán pháp lệnh
Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Lào Cai kiểm tra công tác sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp. Ảnh: Bá Trường

Trong công tác thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Lào Cai đã thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế.

Đồng thời, cục thuế tăng cường rà soát, phối hợp với các sở, ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thu nợ khi được thanh toán vốn đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, thu nợ khi doanh nghiệp làm hồ sơ chuyển nhượng dự án, được gia hạn hoặc cấp phép khai thác khoáng sản,…

Cùng với đó, cục thuế thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc nộp thuế…, tiếp tục triển khai thực hiện cải cách, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã góp phần tích cực đến công tác hoàn thành dự toán được giao.

Mặc dù đến nay cục thuế đã hoàn thành dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao, song theo bà Dương Thị Thu Hằng, để hoàn thành dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao, nhiệm vụ thu 2 tháng cuối năm 2021 của ngành thuế địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, toàn ngành sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ thu trong bối cảnh kinh tế khó khăn, vừa bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vượt qua tác động xấu của đại dịch Covid-19./.