PV: Trước mùa mưa bão năm 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có kế hoạch gì để ứng phó, đảm bảo an toàn tài sản, hàng hóa dự trữ quốc gia, thưa ông?

Đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia trong mùa mưa bão
Ông Vũ Xuân Bách

Ông Vũ Xuân Bách: Mùa mưa bão năm 2023 có những dự báo diễn biến bất thường của thời tiết. Với phương châm phòng ngừa là chính, để có phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, hàng hóa, kho tàng của ngành, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chỉ đạo các cục DTNN khu vực rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa bão.

Chúng tôi phải thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để chủ động có phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Việc đảm bảo an toàn cho tài sản, hàng dự trữ quốc gia là một trong những nhiệm vụ ngành DTNN đặc biệt chú trọng, quan tâm. Ngay sau khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới, bão lũ, Tổng cục DTNN sẽ chỉ đạo cụ thể, phù hợp với các tình huống cho các cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Từ đầu mùa mưa bão năm nay, trước những cơn bão có ảnh hưởng đến nước ta, Tổng cục DTNN đều có công điện khẩn chỉ đạo các cục DTNN khu vực có phương án ứng phó. Cụ thể, ngày 19/10/2023, Tổng cục DTNN có Công điện số 03/CĐ-TCDT gửi các cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ …yêu cầu chủ động ứng phó với cơn bão số 5.

Trước đó, Ngày 17/7, Tổng cụcDTNN có Công điện số 01/CĐ-TCDT gửi các cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên để kịp thời có các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Talim) gây ra.

Tại các công điện, Tổng cục DTNN yêu cầu các cục khu vực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mua mưa lũ như: Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bão lũ; kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ; đồng thời có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan DTNN để sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Đối với các cục DTNN khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, cục trưởng cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Nhờ có các phương án phòng ngừa chu đáo, khoa học hàng dự trữ quốc gia luôn được bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ người dân vùng gặp thiên tai, bão lũ.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia trong mùa mưa bão
Cán bộ ngành dự trữ kiểm tra, thực hiện các quy trình bảo quản hàng hóa dự trữ lưu kho. Ảnh: Thanh Thủy

PV: Đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục DTNN có phương án như thế nào để thực hiện nhiệm vụ này, thưa ông?

Ông Vũ Xuân Bách: Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục DTNN phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương, để xuất cấp trang thiết bị, vật tư đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ

Khi thiên tai, bão lũ xảy ra sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác xuất cấp. Để đảm bảo hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân sớm nhất, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các cục khu vực rà soát trang thiết bị, lương thực bảo quản trong kho dự trữ, chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất kho, vận chuyển, giao hàng kịp thời cho các địa phương hỗ trợ ứng cứu nhân dân vùng bão lũ.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng ứng phó diễn biến bất thường của thời tiết. Từ đầu năm, Tổng cục DTNN cũng đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TCDT giao các cục DTNN thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Đồng thời, tổng cục yêu cầu cục trưởng các cục DTNN chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giao nhiệm vụ tiếp nhận để thực hiện việc xuất cấp theo đúng quy định.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, việc xuất cấp các mặt hàng vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đã được ngành DTNN hoàn thành ngay từ đầu năm, trước thời hạn quy định.

PV: Khi bão lũ xảy ra, bên cạnh việc bảo quản an toàn tài sản, hàng hóa, ngành Dự trữ còn có trách nhiệm xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời để hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân. Tổng cục có giải pháp gì để đưa hàng dự trữ đến người dân nhanh nhất, thưa ông?

Ông Vũ Xuân Bách: Ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN rà soát, chuẩn bị các phương án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về nhập kho các mặt hàng dự trữ quốc gia để đảm bảo nguồn lương thực, hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp, hỗ trợ người dân tại các địa phương trong các tình huống khẩn cấp, do thiên tai gây ra. Tổng cục DTNN chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương ngay từ khâu dự báo tình hình, chuẩn bị phương án ứng phó sự cố thiên tai để bố trí nguồn hàng dự trữ quốc gia.

Thiên tai, bão lũ xảy ra sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác xuất cấp. Để đảm bảo hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân sớm nhất, Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các cục khu vực rà soát trang thiết bị, lương thực bảo quản trong kho dự trữ, chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất kho, vận chuyển, giao hàng kịp thời cho các địa phương hỗ trợ ứng cứu nhân dân vùng bão lũ.

Tổng cục DTNN đã chỉ đạo, quán triệt các cục khu vực chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện vận chuyển, hàng dự trữ quốc gia để xuất cấp ngay khi có quyết định của UBND các tỉnh; bảo đảm kịp thời, theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của các địa phương.

Đồng thời, tổng cục yêu cầu các đơn vị khu vực tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý và phân bổ, tiếp nhận sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được trang cấp, hỗ trợ đúng quy định. Các cục DTNN khu vực phối hợp với các sở, ngành của địa phương kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được xuất cấp bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định về quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phối hợp, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống

Từ đầu mùa mưa bão năm nay, trước những cơn bão có ảnh hưởng đến nước ta, Tổng cục DTNN đều có công điện khẩn chỉ đạo các cục DTNN khu vực có phương án ứng phó. Tại các công điện, Tổng cục DTNN yêu cầu các cục khu vực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mua mưa lũ như: tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bão lũ; kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ; đồng thời có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan DTNN để sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.