Siết giảm chi tiêu công, đảm bảo nguồn lực cho an sinh xã hội
Tiếp tục siết kỷ luật ngân sách, kiểm soát chặt chi tiêu công
Thành công trong việc lập Báo cáo tài chính nhà nước: Góp sức cải cách quản lý tài chính công
Tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công

Sáng 18/11, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổng kết tình hình thực hiện các khuyến nghị Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam trong 5 năm qua. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng dự và chỉ đạo hội nghị.

Cơ cấu hiệu quả chi tiêu công

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhận định, đánh giá chi tiêu công là nội dung quan trọng của quản lý tài chính công. Bên cạnh nhìn nhận các kết quả đạt được thông qua hoạt động đánh giá chi tiêu công, chúng ta thấy được những tồn tại, khó khăn, thách thức trong công tác quản lý tài chính công, những xu hướng thay đổi trong cơ cấu chi ngân sách tổng thể cũng như trong một số lĩnh vực. Từ đó, báo cáo đánh giá chi tiêu công thời gian qua đã nêu những khuyến nghị cần thiết để hỗ trợ hoạch định chính sách phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) một cách tích cực, hiệu quả đóng góp tốt hơn cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Theo ông Võ Thành Hưng, báo cáo đánh giá chi tiêu công năm 2014 là lần thứ 4 Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp cùng các bộ, ngành và các nhà tài trợ, các địa phương. Trong lần thứ 4 này, Bộ Tài chính đã phối hợp với một số bộ, ngành cùng 5 địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung.

Báo cáo đánh giá chi tiêu công được xây dựng với 3 nội dung chính, gồm: đánh giá tổng quan về chi tiêu công; đánh giá chi tiêu công trong 5 lĩnh vực quan trọng là giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và 5 địa phương,

“Thông qua việc phân tích, đánh giá thực sự khoa học từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, báo cáo đã chỉ ra những thành tựu của Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2004-2014), trong đó đáng kể nhất là trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính- tiền tệ (2009-2011), Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, tăng thu thông qua cơ cấu chi NSNN, thực hiện điều chỉnh chính sách quản lý thuế nhằm đơn giản, tăng minh bạch, chống thất thu”, ông Võ Thành Hưng nhận định.

Chi NSNN được cơ cấu lại theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước đổi mới quản lý chi tiêu theo hướng tăng cường tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả hiệu suất chi NSNN.

Nhiều khuyến nghị đã đi vào cuộc sống

Tuy nhiên, ông Võ Thành Hưng cho biết, bên cạnh các kết quả đạt được, Việt Nam cũng gặp nhiều thách thức trên con đường phát triển, từ đó, Báo cáo đánh giá chi tiêu công đã đưa ra 68 khuyến nghị nhằm giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cân nhắc, lựa chọn các ưu tiên trong cải cách quản lý tài chính công để đem lại hiệu quả cao hơn.

Sau khi rà soát và công bố năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để triển khai thực hiện các khuyến nghị, định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, nhiều khuyến nghị của Báo cáo đánh giá chi tiêu công đã được luật hóa và đi vào cuộc sống, phát huy tích cực như việc xây dựng kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm theo hình thức cuốn chiếu, xây dựng luật quản lý nợ công mới và các văn bản hướng dẫn áp dụng nhiều kinh nghiệm tốt của quốc tế, lập báo cáo tài chính nhà nước, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài, tập trung đầu tư các tuyến hành lang vận tải, đường bộ trọng yếu, đường cao tốc, xử lý các điểm ách tắc.

Đến nay có 96% trong số 68 khuyến nghị nên trong Báo cáo đánh giá chi tiêu công đã và đang triển khai thực hiện. Chỉ còn ít khuyến nghị (4%) vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để áp dụng, đảm bảo với điều kiện chính trị - kinh tế của Việt Nam.

“Nhìn nhận lại, các đánh giá chi tiêu công đã phát huy hiệu quả tích cực trong tư vấn cho Chính phủ các chính sách quản lý cải cách tài chính công trong thời gian qua”, Thứ trưởng Võ Thành Hưng khẳng định.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tài chính tổ chức đánh giá lại kết quả 5 năm thực hiện các khuyến nghị Báo cáo đánh giá chi tiêu công của Việt Nam năm 2014, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong cải cách chi tiêu công, nêu ra các vướng mắc phát sinh và hướng giải quyết trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc huy động sử dụng các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Theo ông Võ Thành Hưng, thời gian qua dưới tác động của dịch Covid-19, tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như nhiều nước chịu ảnh hưởng nặng nề. Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Quốc hội có những điều chỉnh hợp lý về chính sách tài khóa, hỗ trợ tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Sắp tới Chính phủ chuẩn bị chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, có giải pháp hữu hiệu bổ sung nguồn lực, đảm bảo công tác chống dịch hiệu quả hơn, đảm bảo an sinh xã hội và xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, đặc biệt hạ tầng trọng yếu về giao thông. Các mục tiêu đó, là các nội dung nêu trong các khuyến nghị của Báo cáo chi tiêu công thời gian qua./.