Hà Nội: Dự kiến thu ngân sách năm 2023 đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao
Hà Nội: Dự kiến thu ngân sách năm 2023 đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao. Ảnh: TL

Thu ngân sách ước vượt dự toán, chi ngân sách đảm bảo

Số liệu từ UBND TP. Hà Nội cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2023 dự kiến hơn 400 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022. Tổng chi dự kiến hơn 102 nghìn tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán đầu năm (91,1% dự toán điều chỉnh).

Với tình hình thu ngân sách trên địa bàn nêu trên, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Minh Hải, ước thu ngân sách địa phương được hưởng theo điều tiết năm 2023 trên 109 nghìn tỷ đồng, đạt 110% dự toán.

Theo ông Hà Minh Hải, trong công tác điều hành tài chính ngân sách, thành phố đã ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - NSNN.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải đề xuất, mức huy động tối đa cho đầu tư phát triển năm 2024 là 8.050,7 tỷ đồng. Đồng thời, cho phép sử dụng 6.500 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư theo cơ chế tài chính đặc thù quy định tại Nghị quyết 115/2020/QH14 và chưa huy động nguồn vay trong nước theo hạn mức Thủ tướng Chính phủ giao 6.500 tỷ đồng.

Về thu ngân sách, năm 2023, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách; triển khai hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Về chi ngân sách, thành phố đảm bảo nguồn lực thực hiện chi đầu tư phát triển và kinh phí cho các cấp các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, các dự án giao thông, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực (y tế, di tích và giáo dục)...; đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố đã xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành kịp thời các chính sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; ban hành quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Năm 2023, ước thu ngân sách vượt dự toán, chi ngân sách đảm bảo
TP. Hà Nội đảm bảo nguồn lực thực hiện chi đầu tư phát triển. Ảnh: TL

Quản lý chặt nguồn thu, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả

Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, TP. Hà Nội dự kiến thu NSNN trên địa bàn đạt 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng, tăng 2% so với ước thực hiện năm 2023; trong đó: thu ngân sách địa phương 145.253 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 146.429 tỷ đồng…

Về kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm giai đoạn 2024-2026, dự kiến thu ngân sách cả giai đoạn (bao gồm cả số thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách trung ương hưởng 100%) khoảng 1.245.149 tỷ đồng. Dự kiến tổng chi ngân sách 3 năm (2024-2026) là 495.153 tỷ đồng (chi cân đối ngân sách địa phương là 463.283 tỷ đồng), trong đó, dự kiến chi đầu tư phát triển là 286.572 tỷ đồng; chi thường xuyên là 180.834 tỷ đồng; dự kiến bội chi ngân sách thành phố cả giai đoạn 2024-2026 là 60.734 tỷ đồng.

Tại Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu cần có giải pháp thu theo hướng nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững.

Thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách; cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật.

Về chi ngân sách năm 2024, thành phố quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, sử dụng vốn vay tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các ưu tiên chiến lược; xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí thành phố hiện đại, thành phố thông minh.

Nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công

Để đảm bảo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 khả thi, hiệu quả và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong khâu tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức bình quân chung của cả nước.

Đồng thời, quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024.