Hướng dẫn về các trường hợp khai và nộp thuế bằng ngoại tệ Hướng dẫn khai, tạm nộp thuế hoạt động kinh doanh xổ số điện toán Thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định mới

Theo khoản 3 Điều 19 của Thông tư 80/2021/TT-BTC, việc khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Việc nộp số thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Số thuế TNCN xác định theo tháng, hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế TNCN và không xác định lại khi quyết toán TNCN.

Hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới
Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam, nhưng được trả từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế; cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.

Đối với thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán, người nộp thuế là tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán của cá nhân thực hiện khai thuế TNCN theo quy định, nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tiếp đến, người nộp thuế thực hiện nộp số thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng vào ngân sách nhà nước cho địa phương nơi cá nhân đăng ký tham gia dự thưởng đối với phương thức phân phối thông qua phương tiện điện thoại, hoặc internet và nơi phát hành vé xổ số điện toán đối với phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối theo quy định./.