sba

Công ty CP Sông Ba (SBA) báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014 khá khả quan. Theo đó, doanh thu đạt mức 66,9 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,9 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế của SBA đạt mức 41,9 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện quý 3 tăng 16% so với cùng kỳ và giá bán điện được giữ ổn định là tiền đề để SBA đạt được kết quả kinh doanh khả quan trên. Tính đến ngày 19/10/2014, SBA đã sản xuất 126,295 triệu Kwh điện trong đó nhà máy Khe Diên sản xuất 20,295 triệu Kwh và nhà máy Krong Hnang sản xuất 106 triệu Kwh.

Chi phí chủ yếu của SBA là chi phí khấu hao (khoảng trên 40 - 45 tỷ đồng/năm) do đó dòng tiền thực tế từ hoạt động kinh doanh của Công ty thường cao hơn nhiều so với lợi nhuận danh nghĩa. Nhờ đó, SBA có thể trả cổ tức cao cho cổ đông và trả bớt nợ vay. Chi phí lãi vay của Công ty có xu hướng tiếp tục giảm nhanh qua đó hỗ trợ cho sự tăng trưởng chắc chắn của lợi nhuận trong các năm tới. Chúng tôi dự phóng SBA sẽ đạt mức lợi nhuận khoảng 86 tỷ đồng trong năm 2014./.

MBS