Tại công văn, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các khoản chi thanh toán cá nhân qua tài khoản bao gồm các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương. Bên cạnh đó là các khoản chi bổ sung, thu nhập; tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; các khoản thanh toán cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác.

Mở rộng địa bàn chi thanh toán cá nhân qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách
Công chức KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện rà soát số liệu để chuyển sang ngân hàng chi trả các khoản chi cho các đối tượng thụ hưởng ngân sách. Ảnh: Thùy Linh

Đối tượng bắt buộc thực hiện chi thanh toán cá nhân qua tài khoản gồm: Công chức; viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2022/NĐ- CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; lao động thường xuyên theo hợp đồng (trừ lao động hợp đồng, vụ việc, khoán gọn) thuộc cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hưởng lương từ NSNN.

Trong quá trình thực hiện, giám đốc các đơn vị KBNN ghi nhận thông tin phản ánh của người thụ hưởng và đơn vị sử dụng ngân sách. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị KBNN trực tiếp phối hợp với ngân hàng thương mại tại địa bàn để tháo gỡ trên nguyên tắc đảm bảo thuận lợi nhất cho người thụ hưởng. Với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị KBNN báo cáo về KBNN để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Ngoài ra còn có các đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có đăng ký hợp đồng chi trả lương qua tài khoản với ngân hàng thương mại (các lực lượng thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện trả lương theo hình thức phù hợp) và các đối tượng khác hưởng lương từ NSNN.

Công văn của Bộ Tài chính cũng nêu rõ phạm vi địa bàn mở rộng chi thanh toán cá nhân qua tài khoản gồm: Các đơn vị sử dụng NSNN có trụ sở đóng trên địa bàn 6 phường và 3 xã thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các đơn vị sử dụng NSNN có trụ sở đóng trên địa bàn 38 thị trấn và 52 xã thuộc huyện của các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Ninh Bình, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Phúc.

Bộ Tài chính yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị sử dụng NSNN thuộc phạm vi mở rộng địa bàn bắt buộc chi thanh toán cá nhân qua tài khoản triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, giám đốc các đơn vị KBNN ghi nhận thông tin phản ánh của người thụ hưởng và đơn vị sử dụng ngân sách.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị KBNN trực tiếp phối hợp với ngân hàng thương mại tại địa bàn để tháo gỡ trên nguyên tắc đảm bảo thuận lợi nhất cho người thụ hưởng. Với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị KBNN báo cáo về KBNN để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.