Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, ông Giang Tuấn Anh bị phạt 575 triệu đồng theo khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 36, Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Một nhà đầu tư bị xử phạt hơn nửa tỷ đồng do thao túng giá cổ phiếu DST
Ảnh minh họa

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (Mã Ck: DST) và kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 24/2/2020 đến ngày 1/10/2020, ông Giang Tuấn Anh đã sử dụng 1 tài khoản chứng khoán của mình và 22 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư khác để giao dịch cổ phiếu DST với mục đích tạo thanh khoản và cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DST.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 9 Luật Chứng khoán 70/2006/QH11, Khoản 2 Điều, 70 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cũng cho thấy, không phát sinh số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu DST của ông Giang Tuấn Anh./.