Theo đó, ông Trần Quốc Khánh là kế toán trưởng của OCB đã có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Ông Khánh vừa được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng chỉ từ ngày 11/9/2023.

OCB: Kế toán trưởng mới bổ nhiệm 3 tháng đã xin nghỉ
OCB: Kế toán trưởng mới bổ nhiệm 3 tháng đã xin nghỉ. Ảnh: T.L
CEO xin từ nhiệm, Eximbank có quyền tổng giám đốc mới Lãi trước thuế OCB đạt 3.915 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023

Ông Khánh có bằng Thạc sỹ Kế toán - Đại học Latrobe - Úc, từng làm việc tại một số tổ chức tài chính như EY Vietnam, Willow Ware Pty Ltd và Starmaid Group Pty Ltd (Úc).

OCB hiện có quy mô vốn chủ sở hữu là 28.348 tỷ đồng, tổng tài sản là 216.755 tỷ đồng. Tín đến cuối tháng 9/2022, ngân hàng này có tổng quy mô cho vay khách hàng là 131.488 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 9,8% so với đầu năm 2023. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là 1.926 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng gần 1,5%.

Về kinh doanh, ngân hàng này có thu nhập lãi thuần quý III/2023 là 1.865 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 5.434 tỷ đồng; ổng thu nhập hoạt động quý III/2023 là 2.468 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 6.921 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III/2023 đạt 1.083 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 3.130 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản là 242.152 tỷ đồng, tổng vốn huy động là 173.087 tỷ đồng, tổng dư nợ là 147.330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.000 tỷ đồng./.