Ông Hàn Ngọc Vũ được tái bổ nhiệm Tổng giám đốc VIB
Ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng giám đốc VIB. Ảnh TL

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm đối với vị trí Tổng giám đốc VIB.

Theo đó, căn cứ quyết định Hội đồng quản (HĐQT) trị số 157076.23 của VIB đã tái bổ nhiệm ông Hàn Ngọc Vũ làm Tổng giám đốc VIB. Thời hạn được bổ nhiệm 4 năm (1/10/2023 – 30/9/2027). Trước khi được tái bổ nhiệm, ông Vũ là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VIB.

Được biết, ông Vũ là thành viên HĐQT khóa V, đồng thời được HĐQT lựa chọn làm Chủ tịch HĐQT trong 5 năm từ 2008 tới 2013. Tại đại hội đồng cổ đông năm 2013, ông Vũ tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT khóa VI.

Cùng năm, HĐQT đã bổ nhiệm ông Vũ quay lại giữ cương vị Tổng giám đốc cho đến nay. Ông Vũ tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ông Hàn Ngọc Vũ có gần 35 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt nhiều năm làm việc tại các ngân hàng quốc tế hàng đầu trên thế giới.

Ông Vũ đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trọng yếu trong hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế, trong đó có vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng VIB, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp toàn quốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Citibank Việt Nam, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Ngân hàng Credit Lyonnais Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Calyon tại Hà Nội...

Danh sách lãnh đạo VIB hiện tại cho thấy, HĐQT ngân hàng này hiện tại gồm: ông Đặng Khắc Vỹ (Chủ tịch HĐQT); ông Đặng Văn Sơn (Phó Chủ tịch HĐQT); ông Đỗ Xuân Hoàng (thành viên HĐQT); ông Hàn Ngọc Vũ (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (thành viên HĐQT độc lập).

Đội ngũ điều hành tại VIB đứng đầu là ông Hàn Ngọc Vũ (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc). Ngoài ra còn có: ông Trần Nhất Minh (Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ ngân hàng); ông Ân Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và quản trị doanh nghiệp); ông Hồ Vân Long (Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực); bà Phạm Thị Minh Huệ (Kế toán trưởng).

Ban Kiểm soát của VIB gồm: bà Nguyễn Thùy Linh (Trưởng Ban kiểm soát); bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy (thành viên Ban kiểm soát) và ông Đào Quang Ngọc (thành viên Ban Kiểm soát).