Nỗ lực của cơ quan thuế, hải quan

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp. Trong đó, đơn vị đã chủ động thực hiện có hiệu quả 6 kế hoạch về quản lý nhà nước, quản lý thuế trong các lĩnh vực gồm: Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, căn hộ du lịch, cho thuê mặt bằng kinh doanh; hoạt động vận tải; khai thác khoáng sản; xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế... Đồng thời, duy trì tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế theo các hình thức: Điện thoại, trả lời trực tiếp, văn bản, hòm thư điện tử... nhằm đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế kịp thời, đúng thời gian và đúng quy trình.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn cho các nhân viên đại lý thuế cập nhật kiến thức hành nghề, hội nghị triển khai chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp năm 2022, hội nghị đối thoại với người nộp thuế hỗ trợ giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử...

Quảng Ninh: Phấn đấu
Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn... là 1 trong những lĩnh vực quản lý thuế được Cục Thuế Quảng Ninh thực hiện hiệu quả. Ảnh: Thế An.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của năm, việc đồng hành cùng doanh nghiệp được Cục Thuế Quảng Ninh xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo đó, triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, 8 tháng năm 2022, Cục Thuế Quảng Ninh đã thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2022 là 906 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thuế đã thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ, đội, cán bộ, công chức; có định hướng cụ thể đối với từng mục tiêu, nhóm nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo phù hợp với từng thời điểm triển khai. Đồng thời, tiến hành kiểm tra 7.881 hồ sơ khai thuế của 2.077 lượt doanh nghiệp tại cơ quan thuế.

Ngoài ra, 8 tháng qua, Cục Thuế Quảng Ninh đã ban hành 310.152 thông báo tiền thuế nợ, ban hành 4.100 quyết định cưỡng chế, công khai thông tin của 4.140 lượt người nộp thuế. Nhờ đó, uớc tổng tiền thuế nợ đến 31/8/2022 còn 2.961 tỷ đồng (giảm so với 31/7/2022 là 105 tỷ đồng).

8 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Quảng Ninh thực hiện đạt 26.270 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán năm, bằng 110% cùng kỳ.

Bằng nhiều giải pháp, 8 tháng năm 2022, thu NSNN do Cục Thuế thực hiện đạt 26.270 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán năm, bằng 110% cùng kỳ. Trong đó, 3/16 khoản thu vượt dự toán năm, gồm: Thuế TNCN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tại xã; 5/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu bình quân (66,7%) gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xổ số kiến thiết…

Không riêng ngành Thuế, trong 8 tháng năm 2022, thu ngân sách qua Hải quan Quảng Ninh đạt 9.873 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm, bằng 157% so với cùng kỳ 2021.

Với sự nỗ lực của cơ quan thuế nói riêng và các ngành, lĩnh vực của địa phương nói chung, 8 tháng năm 2022, tổng thu NSNN của tỉnh Quảng Ninh đạt 35.938 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng thu

Giống như nhiều địa phương, những tháng còn lại của năm 2022, Quảng Ninh cũng phải đối mặt với thách thức sẽ tác động không nhỏ đến nhiệm vụ thu NSNN như: Trung Quốc vẫn đang thực hiện chiến lược “Zero Covid”, giá cước vận tải tăng mạnh, diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina, lạm phát ở nhiều nước tăng cao, chính sách giảm thuế…

Do đó, để số NSNN trên địa bàn tỉnh cả năm 2022 đạt hơn 52.000 tỷ đồng theo mục tiêu đề ra, trong những tháng còn lại của năm, tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác phối hợp thực hiện 6 kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý thuế; chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đã được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017; thu tiền sử dụng khu vực biển theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương có tiến độ thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch khẩn trương có giải pháp tăng tiến độ thu tiền sử dụng đất, đảm bảo nguồn vốn giải ngân chi đầu tư phát triển, tránh tình trạng thu dồn vào cuối năm.

Quảng Ninh: Để cán đích 52.000 tỷ đồng
Cục Thuế Quảng Ninh thường xuyên tổ chức các hội nghị nhằm tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Thế An.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Quảng Ninh đang và sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả 6 kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý thuế gồm: Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, căn hộ du lịch, cho thuê mặt bằng kinh doanh; hoạt động vận tải; khai thác khoáng sản; xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách. Trong đó, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tăng cường quản lý thu, khai thác các nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, cục thuế theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền người nộp thuế nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, lập và gửi quyết toán thuế TNCN bằng hình thức điện tử, nộp thuế bằng phương thức điện tử, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động của người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh cũng sẽ thường xuyên rà soát các hồ sơ khai thuế để phát hiện nộp chậm, không đúng kỳ, không đúng mẫu biểu; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc kế hoạch năm 2022; thực hiện kiểm tra hồ sơ trước hoàn thuế và sau hoàn thuế theo quy định.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung công tác quản lý các khoản thu từ đất. Trong đó, thực hiện đúng các quy định về thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, đơn giá thuê đất; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; bám sát các dự án còn nợ tiền sử dụng đất và các dự án phát sinh để đôn đốc thu phù hợp với thực tế.

Ngoài nỗ lực của cơ quan thuế tỉnh, về triển khai nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách nhà nước đạt 10.600 tỷ đồng. Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục chủ động triển khai toàn diện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo định hướng về mô hình hải quan số, hải quan thông minh để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển.

Các đơn vị trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm những thủ tục không phù hợp nhằm giảm thời gian thực hiện, đơn giản, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng thu NSNN. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.