Theo Ban Tổ chức, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/10/2015 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV sẽ diễn ra theo tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; bảo đảm an toàn, chu đáo, trang trọng, thiết thực và tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với thành công của đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội của đảng lần thứ XII của Đảng; bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ có 349 đại biểu tham dự, trong đó, đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 là 51 đồng chí; đại biểu do đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh bầu là 298 đồng chí.

t
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: P.V

Ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết thêm: Về công tác chuẩn bị đại hội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 được các tiểu ban Văn kiện, Kinh tế - xã hội, Nhân sự, Tổ chức phục vụ và Tuyên truyền khánh tiết tích cực triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Công tác phục vụ đại hội đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, phân công cụ thể. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Các phương án di chuyển, hậu cần, y tế, đảm bảo an ninh trật tự đã được lên kế hoạch chi tiết. Thiết bị kiểm phiếu với phần mềm công nghệ hiện đại đã sẵn sàng phục vụ cho đại hội.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội được các sở ngành và địa phương lên kế hoạch tổ chức cụ thể với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV./.

Huy Phong