Theo đó, để đảm bảo hoạt động của Chi cục Thuế Hạ Long, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo tiến độ của dự án, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo TP Hạ Long làm việc với Chi cục Thuế Hạ Long, thống nhất ngay trong ngày 4/3 phải tìm địa điểm làm việc tạm thời để ổn định hoạt động cho Chi cục, kinh phí sẽ do TP Hạ Long chịu trách nhiệm.

q
Chi cục Thuế TP.Hạ Long sẽ di dời toàn bộ sang trụ sở tạm thời trong 2 ngày 5 và 6/3. Ảnh: H.H

Trong thời gian di chuyển sang địa điểm tạm thời, vẫn phải đảm bảo hoạt động của Chi cục Thuế để đảm bảo doanh nghiệp, tổ chức được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Thành phố Hạ Long cùng với Chi cục Thuế Hạ Long cùng bàn bạc, sớm thống nhất phương án bố trí mặt bằng trụ sở mới.

Sau khi tỉnh chỉ đạo, thành phố Hạ Long đã cùng với Chi cục Thuế Hạ Long làm việc và thống nhất thuê trụ sở của Bưu điện tỉnh cũ (khu vực Cột Đồng Hồ). Trong 2 ngày 5 và 6/3, Chi cục Thuế Hạ Long sẽ di dời toàn bộ sang trụ sở tạm thời. Trong quá trình di dời vẫn đảm bảo cơ quan hoạt động bình thường. Toàn bộ kinh phí thuê địa điểm làm việc mới do thành phố trả; đồng thời thành phố sẽ cùng với Chi cục Thuế Hạ Long sớm thống nhất địa điểm xây dựng trụ sở mới cho Chi cục./.

Huy Phong