Kết quả lợi nhuận sau thuế của Yeah 1 trong quý III năm nay theo đó giảm hơn 70 tỷ đồng so với quý III năm 2020.

Yeah 1 (mã YEG): Hàng tồn kho ‘bay hơi' 75% giá trị
Hàng tồn kho của Yeah 1 đã giảm tới 75% so với giá gốc. Ảnh: T.L
PVD: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 125 tỷ đồng VRG: Hàng tồn kho không có, chi phí bán hàng cũng không đồng Bamboo Airways ký kết thỏa thuận động cơ cho máy bay Boeing với GE trị giá 2 tỷ USD

Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu do các mảng kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mảng thương mại đa kênh (bán lẻ) từ sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp này âm gần 254 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với kết quả dương gần 16 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Yeah 1 có tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2021 là 1.255 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 886 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn với giá trị là 715 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 33 tỷ đồng.

Hàng tồn kho có giá trị nguyên giá là gần 95 tỷ đồng, nhưng công ty phải trích lập dự phòng số tiền lên tới hơn 71,4 tỷ đồng, theo đó giá trị hợp lý còn lại chỉ là khoảng 23,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty theo đó bị mất giá tới khoảng 75% giá trị so với giá gốc.

Cơ cấu nguồn vốn của Yeah 1 tại thời điểm giữa tháng 9 khá cân đối với nợ phải trả là 616 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu của công ty là 639 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của YEG là âm 76,7 tỷ đồng (cùng kỳ âm 51,3 tỷ đồng), dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm 6,8 tỷ đồng (cùng kỳ dương 161 tỷ đồng), dòng tiền thuần trong hoạt động tài chính dương 79,6 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 219 tỷ đồng).