Theo nội dung văn bản số 3778/BTC-VP ngày 27/4/2022 gửi Tổng cục Thuế, từ cuối năm 2021 đến nay Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có nhiều lần chỉ đạo Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước (các văn bản số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 và văn bản số 438/BTC-VP ngày 12/01/2022).

Để tiếp tục chấn chỉnh, ngăn chặn các tiêu cực trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động này. Cụ thể là, Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường biện pháp chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Ngành Thuế đã triển khai nhiều biện pháp chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản thời gian qua. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức. Hằng quý có báo cáo đánh giá kết quả công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố về việc rà soát, quản lý chặt công tác kê khai thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Báo cáo của một số cục thuế cho thấy, số thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh sau khi cơ quan thuế siết chặt việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này.

Với sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp, việc chống thất thu thuế nói chung và chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản nói riêng đã mang lại hiệu quả tích cực, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước./.