Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư LDG công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như: giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022…

Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư LDG cũng bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư LDG thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong năm 2021, 2022 (giao dịch đặt cọc giữa Công ty cổ phần Đầu tư LDG và một số cá nhân là người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư LDG). Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.