Thông tin từ Vinamilk cho biết, trong quý III/2020, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 15.563 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất đạt 45.211 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu thuần nội địa đạt 38.720 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với 2019; tính riêng Sữa Mộc Châu (MCM) doanh thu thuần đạt 2.142 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 2.465 tỷ đồng.

vinamilk

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2020 đạt 3.138 tỷ đồng. Biên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20,2%, tăng 143 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2019.

Đối với GTN (GTNFoods) và MCM, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 87 tỷ đồng và 102 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng ba chữ số 289% và 113% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận của GTN và MCM tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện, doanh thu tài chính tăng mạnh (đối GTN) và các ưu đãi thuế TNDN (đối với MCM).

Lũy kế 9 tháng năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng và hoàn thành 84% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận sau thuế duy trì ngang với cùng kỳ 2019 ở mức 19,9%.

Cũng trong quý III, mức thu nhập trên mỗi của phiếu VNM là 1.323 đồng, tăng 1,6% so với mức 1.154 đồng của cùng kỳ 2019. Con số này luỹ kế 9 tháng là 3.834 đồng, tăng 6,1% cùng kỳ 2019.

Tại ngày 30/9/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 108.900 đồng, tương ứng hệ số P/E 12 tháng gần nhất ở mức 20,2 lần (Vinamilk ước tính). Tại mức giá này, cổ phiếu Vinamilk đã ghi nhận mức tăng 14% tính từ đầu năm so với mức giảm 6,4% của VN-Index./.

Duy Thái