Cụ thể đến thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay qua đêm bình quân trên thị trường liên ngân hàng chỉ còn 3,75%. Trong khi đó, các mức lãi suất kỳ hạn khác cũng khá thấp, với lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 3,92%, kỳ hạn 2 tuần là 4,08%, kỳ hạn 1 tháng là 4,44%...

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tháng 6
Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tháng 6. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất tái cấp vốn và trần lãi suất tiền gửi Cổ phiếu ngân hàng có giảm sức hấp dẫn vì lãi suất giảm?

Xu hướng giảm bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 5, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu áp dụng các quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ 3.

Tại thời điểm ngày 25/5, là ngày chính thức áp dụng 2 quyết định mới nhất về lãi suất tái cấp vốn và trần lãi suất huy động, lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng duy trì ở mức 4,14%. Các kỳ hạn khác tại thời điểm này tương ứng là 4,23% với lãi suất 1 tuần, 4,31% với lãi suất 2 tuần, 4,73% với lãi suất 1 tháng…

Sang đầu tháng 6, lãi suất cho vay qua đêm bình quân liên ngân hàng thời điểm ngày 1/6 chỉ còn 4,07%. Các mức lãi suất khác tương ứng với kỳ hạn 1 tuần là 4,2%, kỳ hạn 2 tuần là 4,29% và kỳ hạn 1 tháng 5,7%...

Đến ngày 5/6, lãi suất qua đêm đã giảm xuống dưới mốc 4%, cụ thể chỉ còn 3,92%. Khi đó, kỳ hạn 1 tuần ghi nhận mức 4,1%, kỳ hạn 2 tuần là 4,09% và kỳ hạn 1 tháng là 4,8%..../.