Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp đã kê khai, phân loại mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng thuộc mã số 3105.90.00 theo thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Nam và được cơ quan hải quan chấp nhận và tính thuế suất thuế nhập khẩu thuộc mã này.

Tuy nhiên, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thì mặt hàng phân bón có bổ sung trung, vi lượng, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói trong bao bì với trọng lượng cả bì không quá 10 kg thuộc nhóm 3105, phân nhóm 3105.10. Đối với mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng loại khác thuộc nhóm 3105, phân nhóm 3105.20.

Do mặt hàng phân bón NPK là loại có tính chất hàng hóa phức tạp dẫn đến cách hiểu khác nhau, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, xác định cụ thể các tờ khai nhập khẩu mặt hàng này từ trước ngày 16/4/2014 (ngày Tổng cục Hải quan có công văn 1859/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại). Nếu các doanh nghiệp đã kê khai và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc mã số 3105.90.00 thì không xử lý lại và rút kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và đề xuất phân loại hàng hóa./.

Theo customs.gov.vn