Quảng Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch Quảng Ninh phát triển Vân Đồn trở thành Khu kinh tế biển đa ngành
Quảng Ninh: Phát triển Móng Cái trở thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu
Phương tiện chở hàng hóa XNK qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái).

Năm 2023, TP. Móng Cái đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Điển hình như Móng Cái là địa phương đi đầu trong tỉnh có tỷ lệ bao trùm quy hoạch phân khu lớn nhất, là cơ sở quan trọng để quản lý đất đai, xây dựng và thu hút đầu tư; tận dụng hiệu quả kết nối của tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam từ Lào Cai - Móng Cái để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển chiều sâu các ngành kinh tế có lợi thế.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được duy trì đảm bảo. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả - là điểm sáng “hình mẫu” trong quan hệ hợp tác khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 57 hộ (chiếm 0,19%).

Tuy nhiên, TP. Móng Cái vẫn còn nhiều yếu tố cần khắc phục, ngoài việc thu hút đầu tư còn yếu so với lợi thế; chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch chưa đạt, thì có 3 vấn đề lớn nhất hiện nay của TP. Móng Cái chưa thực hiện được.

Đó là chưa thể hiện được rõ vai trò hạt nhân để Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái trở thành mũi đột phá ở tuyến phía Đông của tỉnh; Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái chưa thực sự là một trong ba vùng động lực theo mô hình tổ chức không gian phát triển của tỉnh; chưa thực hiện được mục tiêu tăng thu nhập của người dân thành phố, nhất là ở các xã nông thôn, miền núi, ven biển, cũng như thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Quảng Ninh phát triển Móng Cái trở thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh đến mục tiêu TP. Móng Cái cần tập trung thực hiện là phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái thành Khu kinh tế Cửa khẩu trọng điểm quốc gia, thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ là Khu du lịch biển đảo chất lượng cao, gắn với các sản phẩm du lịch thương mại, cửa khẩu biên giới. Tập trung thu hút các dự án phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao, phát triển hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, logistics trên địa bàn.

Đến hết năm 2025, TP. Móng Cái phải đạt mục tiêu thu nhập của người dân thuộc các xã phải trên 100 triệu đồng/người/năm; hoàn thành mục tiêu người dân được sử dụng nước sạch qua công trình cấp nước tập trung.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu TP. Móng Cái đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố phải xác định cơ cấu kinh tế một cách khoa học, khách quan hơn, đúng với sự vận động thực tiễn của thành phố gắn với Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái.

Trong đó, cần xác định lại tỷ trọng dịch vụ thương mại để tập trung mũi nhọn vào thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giữ chân, phát triển doanh nghiệp. Cùng với Hạ Long, Vân Đồn, TP. Móng Cái phải là trọng điểm phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao; sớm đưa Bến 1 Cảng Vạn Ninh vào khai thác trong năm 2024.

Thành phố cũng phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu Quảng Ninh trở thành thị trường du lịch Việt Nam trọng điểm của Quảng Tây (Trung Quốc) và xây dựng mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa Quảng Ninh và Quảng Tây.

Thực hiện mục tiêu kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực biên giới trên địa bàn thành phố giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Trọng tâm là triển khai hiệu quả biên bản hội đàm Gặp gỡ mùa xuân năm 2024 và các văn kiện hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đến Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn; quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại; xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, văn minh.

Năm 2023, TP. Móng Cái đã thu hút 1 dự án dệt nhuộm vào khu công nghiệp Hải Yên, với số vốn đầu tư 12 triệu USD. Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Khách du lịch năm 2023 đến thành phố đạt 2,5 triệu lượt người, tăng 130% so với cùng kỳ, tăng trên 90% so với kế hoạch tỉnh giao; 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 310.000 lượt người, tăng trên 330% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 520 tỷ đồng.