Giá gạo NL IR 504 giảm xuống 8.100- 8.150- 8.200 đồng/kg; gạo TP IR 504 ở mức 8.850-8.900 đồng/kg.

Tại thị trường An Giang, giá gạo Nàng Hoa 9 tăng 100 đồng/kg lên 5.800-6.000 đồng/kg. Các loại lúa gạo khác ổn định. Lúa OM 5451 5.700-5.800 đồng/kg; lúa OM 380 5.500-5.600 đồng/kg; nàng hoa 9 5.800-5.900 đồng/kg; gạo thường 11.000 – 12 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg.

Trong gần một năm trở lại đây giá lúa gạo thơm và gạo chất lượng cao ổn định, bán được giá. Trong khi đó giá lúa nếp giảm thấp, có thời điểm bằng giống IR 50404 và chi phí đầu tư cao nên lợi nhuận giảm sâu.

Thị trường lúa gạo ngày 29/3: Gạo nguyên liệu giảm
Thị trường lúa gạo ngày 29/3: Gạo nguyên liệu giảm

Trước tình hình nhu cầu trên, Cục Trồng trọt khuyến cáo vụ Hè Thu 2022 này, các địa phương gieo cấy nhóm giống lúa chủ lực trắng trong, hạt dài như Đài thơm 8, OM5451, OM6976, OM4900, OM7347, OM4218, Jasmine 85, … đạt tỷ lệ từ 55-60%; nhóm giống thơm đặc sản: ST5, RVT, Nàng Hoa 9, VD 20… từ 15-20%; riêng nhóm lúa nếp phải dưới 10% trong cơ cấu giống.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu hôm nay quay đầu giảm. Theo đó, gạo 5% tấm 410 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn; gạo 25% tấm 393 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn; Jasmine 513 – 517 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo 100% tấm giữ ổn định ở mức 338 USD/tấn./.