TP. Hồ Chí Minh: Đôn đốc giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường
Đo đạc, cắm mốc lộ giới đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Năm nay, TP. Hồ Chí Minh có 136 dự án được ghi vốn bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng số vốn hơn 20.600 tỷ đồng, cho tới thời điểm này tỷ lệ giải ngân còn rất thấp, chưa đáp ứng được tiến độ.

Theo đó, trong quý II/2023, thành phố tập trung giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm giải ngân 35% kế hoạch (khoảng 26.000 tỷ đồng).

Xác định một trong những nguyên giải ngân vốn đầu tư công thấp là công tác giải phóng mặt bằng, năm 2023, TP. Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác để tháo gỡ các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đồng thời, ban hành các danh mục dự án trọng điểm, dự án có nguồn vốn lớn và dự án có khó khăn, vướng mắc về mặt bằng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Các tổ công tác này có nhiệm vụ liên tục theo dõi, lắng nghe để tháo gỡ những vướng mắc cho từng nhóm công việc, từng dự án, từng chủ đầu tư và sự phối hợp giữa các đơn vị với chủ đầu tư.

Theo đó, để quyết tâm thực hiện các dự án đạt tiến độ đề ra trong thời gian tới, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải tăng cường đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời có những chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn.

Đồng thời các địa phương khẩn trương rà soát, kiện toàn kịp thời nhân sự trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương mình. Việc này nhằm đảm bảo xây dựng đủ nguồn nhân lực về số lượng và trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.