Bảo hiểm tiền gửi hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô và người nghèo
Bảo hiểm tiền gửi bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại. Ảnh: TL

An toàn cho người gửi tiền tại tổ chức tài chính vi mô

Tài chính vi mô (TCVM) là loại hình cung cấp dịch vụ tài chính cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ. Cùng với các ngân hàng thương mại, công ty công nghệ, công ty cung cấp mạng di động và truyền thông thì TCVM đã và đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG đã quy định và hướng dẫn chi tiết: “Tổ chức TCVM phải tham gia BHTG đối với tiền gửi của cá nhân, bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng TCVM, trừ tiền tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức TCVM”.

Như vậy, ngoài các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, người dân hoàn toàn yên tâm khi gửi tiền tại tổ chức TCVM vì vừa an toàn, vừa được BHTG. Bởi tương tự các tổ chức tín dụng khác, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức TCVM luôn được đảm bảo. Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy lợi thế cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tiết kiệm thuận lợi nhằm huy động và mở rộng quy mô nguồn vốn cho loại hình tổ chức TCVM.

Khách hàng đến gửi tiết kiệm tự nguyện tại tổ chức TCVM được bảo đảm an toàn, bởi Luật BHTG tại Việt Nam quy định: BHTG là sự bảo đảm tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Khi gửi tiền tại tổ chức TCVM, khách hàng được bảo mật tuyệt đối về thông tin. Với phương châm lấy lợi ích khách hàng làm triết lý kinh doanh, TCVM cũng cam kết thực hiện bảo vệ thông tin khách hàng. Hệ thống quản lý thông tin của tổ chức đảm bảo độ bảo mật và đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin được đào tạo để bảo vệ an ninh, bảo mật, độ chính xác, toàn vẹn về thông tin cá nhân cũng như tài chính của khách hàng.

Nâng cao kiến thức về bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng

Bảo hiểm tiền gửi hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô và người nghèo

Ở Việt Nam hiện có duy nhất tổ chức tài chính nhà nước - BHTG Việt Nam (DIV), thực hiện chính sách BHTG. Vai trò nổi bật của BHTG là tác động thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, hướng tới thu hút tối đa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong cộng đồng xã hội, trên cơ sở các bên cùng có lợi.

Đối với người gửi tiền, hoạt động của BHTG Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền. Đối với hệ thống ngân hàng, BHTG góp phần tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, an toàn và thúc đẩy huy động tiền gửi cho đầu tư phát triển. Từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Thời gian qua, BHTG Việt Nam cho biết luôn chú trọng triển khai chính sách BHTG tại khối các tổ chức TCVM đồng bộ với các loại hình tổ chức tham gia BHTG khác mặc dù số lượng tổ chức TCVM hiện tại vẫn còn khiêm tốn. Công tác triển khai chính sách BHTG tại các tổ chức TCVM kịp thời và đầy đủ thông qua một loạt các hoạt động nghiệp vụ như: cấp, cấp lại chứng nhận tham gia BHTG; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và thông tin tuyên truyền chính sách BHTG...

Cụ thể, về giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ, BHTG Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất theo Quy chế kiểm tra của BHTG Việt Nam, góp phần phát hiện thiếu sót và hạn chế trong quản trị điều hành, kiểm soát nội bộ, huy động vốn, hoạt động tín dụng, hạch toán, thu chi tiền mặt, quản lý giấy tờ sổ sách... cũng như mức độ thi hành nghiêm túc quy định của pháp luật về BHTG.

Bên cạnh đó, BHTG Việt Nam xác định thông tin tuyên truyền chính sách BHTG là một trong những nghiệp vụ quan trọng cần đẩy mạnh tại các tổ chức TCVM. Từ đó, nâng cao nhận thức của chính tổ chức TCVM về chính sách BHTG, tăng cường ý thức tự giác chấp hành quy định, hướng dẫn của BHTG Việt Nam, góp phần ổn định hoạt động của hệ thống tài chính – ngân hàng quốc gia.

Ngoài vai trò của BHTG, thời gian qua, môi trường pháp lý cho hoạt động TCVM tại Việt Nam cũng không ngừng được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho TCVM phát triển, qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện và góp phần xóa đói giảm nghèo, ngăn ngừa tín dụng đen.

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam hiện nay, các tổ chức TCVM hoạt động vẫn còn manh mún, sản phẩm, dịch vụ chưa thật đa dạng, các chỉ số hoạt động và phát triển bền vững chưa cao. Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức TCVM gặp nhiều khó khăn khi đồng thời theo đuổi mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội. Việc cân bằng cả hai mục tiêu cần hướng tới sự chuyên nghiệp hóa hoạt động, tạo dựng dịch vụ tài chính thân thiện, dễ tiếp cận cho người nghèo ngay tại cộng đồng, góp phần làm giảm nạn cho vay nặng lãi, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Có thể nói, hiệu quả xã hội của một tổ chức TCVM là những ảnh hưởng tích cực tới người sử dụng dịch vụ tài chính, nhân viên tại chính tổ chức đó, cộng đồng xung quanh và môi trường mà hoạt động TCVM mang lại, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự bền vững luôn được đánh giá kèm với mức độ tiếp cận và tính an toàn.

Đặc biệt, tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vẫn còn một số người gửi tiền tại các tổ chức TCVM chưa nắm được chính sách BHTG nên còn tâm lý e ngại. Một số tổ chức TCVM chưa triển khai đầy đủ chính sách BHTG nên phần nào hạn chế trong việc khuyến khích người dân gửi tiền tại tổ chức này.

Vẫn còn nhiều bất cập

Việc thực thi chính sách BHTG tại các tổ chức TCVM cũng vẫn còn nhiều bất cập như: Có những tổ chức TCVM nộp đơn đăng ký tham gia BHTG chưa đúng thời gian quy định; chưa cung cấp đủ những thông tin báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ thông tin báo cáo; còn sai sót trong chấp hành các quy định pháp luật về BHTG.