Theo số liệu từ SSI Research, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tỷ lệ đăng ký dự thầu đạt 164%, không có nhiều thay đổi so với tuần trước khi thanh khoản hệ thống thường căng thẳng hơn trong giai đoạn cuối tháng. Tỷ lệ trúng thầu có sự cải thiện (60% so với mức 56% trong tuần kế trước) nhờ có sự quay trở lại của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, lãi suất đăng ký đã được điều chỉnh giảm và nhờ vậy có 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu sau 5 tuần gọi thầu không thành công. Mặt bằng lãi suất trúng thầu trái phiếu chính tăng nhẹ 1 – 3 điểm cơ bản (bps) ở kỳ hạn 5, 15 và 20 năm và không thay đổi ở kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất trái phiếu chính phủ trái chiều trên sơ cấp và thứ cấp

Với lượng trúng thầu không lớn trong tháng 10 và với tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ dự kiến trong quý IV là 135 nghìn tỷ đồng, nên áp lực phát hành sẽ dồn vào trong 2 tháng cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước vẫn duy trì thặng dư trong 10 tháng 2021. Giải ngân đầu tư công vẫn chưa nhiều cải thiện (10 tháng chỉ đạt 55,8% kế hoạch).

Do vậy, các chuyên gia của SSI Research dự báo, nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước trong giai đoạn tới sẽ tăng khi Chính phủ sẽ tích cực đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Mặt bằng lợi suất nhờ vậy sẽ tăng dần về cuối năm.

Trái ngược với thị trường sơ cấp, lãi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ trong tuần qua. Chốt tuần ở mức như sau: 1 năm (0,45%, -2 bps); 3 năm (0,72%; -5 bps); 5 năm (0,83%, -8 bps); 10 năm (2,15%, 0 bps); 15 năm (2,40%; -2 bps); 20 năm (2,82%, 0 bps); 30 năm (2,98%, 0 bps).

Lãi suất trái phiếu chính phủ trái chiều trên sơ cấp và thứ cấp

Giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp cải thiện, tăng 41,1% lên 70 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 270 tỷ đồng sau 5 tuần bán ròng liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng 9,7 nghìn tỷ đồng./.