Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn của PG Bank ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 9 là 3.955 tỷ đồng. Trong đó, cam kết giao dịch hối đoái là 1.024 tỷ đồng, bảo lãnh khác là 2.363 tỷ đồng.

PG Bank: Gần 4 nghìn tỷ nghĩa vụ nợ tiềm ẩn cuối tháng 9
PG Bank: Gần 4 nghìn tỷ nghĩa vụ nợ tiềm ẩn cuối tháng 9. Ảnh: T.L
TGG: Công ty có doanh thu chục tỷ đồng góp vốn vào dự án trên nghìn tỷ đồng RAL tăng vốn gần gấp 2, tham vọng thu về hơn nghìn tỷ Tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn thành nợ xấu chiếm 4,71% dư nợ

Ngoài ra, các khoản nghĩa vụ nợ tiềm ẩn khác gồm có bảo lãnh vay vốn, cam kết giao dịch hoán đổi, cam kết cho vay không hủy ngang, cam kết trong nghiệp vụ L/C…

Theo kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần của PG Bank là hơn 203 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập lãi thuần lũy kết 9 tháng là 737 tỷ đồng, tăng gần 13,6% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý III là gần 5,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 22,6 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối quý III là hơn 4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 14,8 tỷ đồng…

Trong quý III, lợi nhuận sau thuế của PG Bank là 77,6 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với con số gần 17 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm là 218 tỷ đồng, cũng tăng khá so với 105 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2021, PG Bank có quy mô tổng tài sản có là 36,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn chút ít so với mức gần 36,2 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng cuối tháng 9/2021 là 25.477 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là gần 219 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi của khách hàng tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là 26.803 tỷ đồng, giảm hơn so với quy mô số dư tiền gửi khách hàng 28.738 tỷ đồng hồi đầu năm 2021.