Cụ thể hơn về kết quả công tác chống thất thu ngày, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, trong năm 2023, toàn đơn vị ước thực hiện được 12.510 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thu được khá tích cực, khi tổng số thuế tăng thu thêm được 4.280 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 465 tỷ đồng, giảm lỗ 9.230 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn
Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Bên cạnh việc tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định người nộp thuế có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn. Việc này để đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra như rà soát và xử lý 7.083 công ty sử dụng 96.716 hóa đơn bất hợp pháp mua của 524 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế truy thu và phạt là 464 tỷ đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý thu đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) với tổng số tiền thuế ghi bộ điều chỉnh tăng, truy thu, phạt đối với 5.890 người nộp thuế là hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng qua các kênh TMĐT, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm nội dung thông tin số và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT ước tính hơn 217 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng thực hiện chuyên đề kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết khoảng 364 doanh nghiệp, truy thu qua ấn định 492 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lãi vay vượt mức khống chế quy định là 3.891 tỷ đồng, truy thu 142 tỷ đồng; chuyên đề thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế với tổng số thuế truy hoàn và phạt 125 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2024 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai mạnh các giải pháp chống thất thu thuế như tăng cường công tác quản lý thu qua các công cụ kiểm soát rủi ro, tăng cường chống thất thu ngân sách gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.