Hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia

Thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục Dự trữ nhà nước (DTNN) về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG cho các đơn vị để chủ động tổ chức thực hiện.

Cụ thể: Ngày 15/3/2022 Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua, nhập 10.500 tấn gạo, theo đúng quy định. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán, đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp gạo nhập kho. Đến ngày 8/4/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục DTNN Hải An, đảm bảo chất lượng.

Theo bà Hoàng Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc, trong suốt quá trình nhập hàng, cục đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, thường xuyên đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2022. Đến hết ngày 8/5/2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành mua nhập kho 10.500 tấn gạo tại 5 chi cục trực thuộc (gồm: Hải An, Kiến An, Vĩnh Tiên, Quảng Ninh) đảm an toàn, đủ số lượng, tốt về chất lượng, vượt tiến độ thời gian. Hiện, gạo nhập kho đã được đưa vào bảo quản, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời công tác DTQG.

Hoàn thành xuất 68,234 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 3 học kỳ II năm học 2021-2022. Ảnh: Quý  Long
Hoàn thành xuất 68,234 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 3 học kỳ II năm học 2021-2022. Ảnh: Quý Long

Đối với kế hoạch nhập thóc, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã kịp thời, rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc DTQG, theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đơn vị cũng đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính về thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thóc DTQG năm 2022, với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, dự kiến thời gian đóng thầu là ngày 6/7/2022.

Phó Cục trưởng Hoàng Thị Mai cho biết, đơn vị đã hoàn thiện các thủ tục, kê lót kho, xây dựng kế hoạch, phương án giá mua 3.000 tấn thóc trình Tổng cục DTNN phê duyệt và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để tổ chức mua nhập thóc khi có quyết định phê duyệt của Tổng cục DTNN.

Cũng theo Phó Cục trưởng Hoàng Thị Mai, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022 và các hợp đồng kinh tế đã ký giữa Tổng cục DTNN với các nhà thầu, đơn vị đã tiến hành nhập và hoàn thiện các thủ tục nhập kho 7 bộ máy khoan phá bê tông.

Đối với các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị còn lại, đơn vị tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện theo đúng các nội dung đã quy định trong hợp đồng; đã hoàn thiện các bước chuẩn bị về kho tàng, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn khi có thông báo của các nhà thầu.

Đảm bảo chất lượng hàng dự trữ

Cục DTNN khu vực Đông Bắc cho biết, công tác bảo quản hàng hóa DTQG được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy phạm từ khâu nhập, bảo quản, đến khâu xuất kho.

Đối với lương thực, cán bộ của các chi cục DTNN trực thuộc đã chủ động thực hiện kê lót kho, nghiệm thu kê lót, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sửa chữa, tu bổ một số ngăn kho, hiên kho... Sau khi hàng hóa được nhập kho, kịp thời thực hiện các bước bảo quản ban đầu: phủ lô, dán màng, nạp khí.

Đối với vật tư, thiết bị căn cứ hợp đồng của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Đông Bắc tổ chức kiểm tra chất lượng, kiểm đếm số lượng cụ thể, đảm bảo theo đúng quy định của hợp đồng mua bán, hàng mới được nhập kho, đưa vào bảo quản.

Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua do Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh phát động; xây dựng nội dung các phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng nghiệp vụ với các chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ chức phát động thi đua theo 2 đợt lớn (đợt 1 từ 1/1 - 30/6/2022, đợt 2 từ 1/7 - 31/12/2022); đồng thời đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2022 với Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Khối các cơ quan quản lý kinh tế TP. Hải Phòng năm 2022. Đơn vị đã tổ chức phát động thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ công chức đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn 2021 - 2025 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 - 2025”.