Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản có 28 dự án đầu tư mới với mức vốn trên 210 triệu USD (chiếm 51,7% tổng vốn đầu tư). Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Đài Loan. Cùng với tăng cường xúc tiến đầu tư tại các nước, tỉnh đã tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn đến Đồng Nai để tìm hiểu môi trường đầu tư.

Về các hoạt động xúc tiến thương mại, theo Sở Công Thương tỉnh, trong năm 2013, tỉnh đã hỗ trợ cho 19 lượt doanh nghiệp tham gia gian hàng chung của Đồng Nai tại các nước như Lào, Đức…, thu hút gần 30.000 lượt khách quốc tế đến thăm quan, mua sắm với doanh thu trên 300 triệu đồng. Tỉnh cũng tổ chức 5 hội chợ triển lãm, 7 phiên chợ công nhân và 28 gian hàng Việt, góp phần làm giảm lượng hàng tồn kho và giúp các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh Đồng Nai, hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài mới chỉ dừng lại tại các cuộc hội thảo, chưa trực tiếp đi vào đàm phán với các doanh nghiệp cụ thể. Định hướng cho công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2014, các sở ngành của tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc .

Tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cần quan tâm đến hiệu quả và chất lượng, tính khả thi của các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, làm tốt khâu quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Đồng Nai, cũng như những chính sách ưu đãi của Đồng Nai trong thu hút vốn đầu tư với các đối tác nước ngoài.

Tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành chức năng cần kết hợp một lúc cả 2 hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại trong các chuyến công tác và xác định một số thị trường mục tiêu cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tập trung cho các mặt hàng chủ lực trên địa bàn.../.

Lê Hiền (TTXVN)